Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

 

Kaarten kunnen op diverse wijzes gepresenteerd worden. Van oudsher kennen we vele papieren varianten. De laatste tijd ook steeds meer in digitale vorm. Allen gebruiken ze echter grof schematische weergaves van de werkelijkheid.

In tegenstelling tot al deze kaarten ziet u op ELTIM kaarten de werkelijke situatie via het gratis te downloaden programma Google Earth. Op de zeer gedetailleerde satellietfoto's zijn onze kaartgegevens geprojecteerd. Tevens ontstaan er bijzonder veel mogelijkheden die al in GE aanwezig zijn en is er een veelvoud aan extra informatie beschikbaar wat anderen al in GE geplaats hebben, zoals foto's, bedrijfsinformatie (restaurants, bedrijven, musea, etc.) en 3D animaties van interessante gebouwen en constructies (bv. bruggen, sluizen, etc).
In onze kaarten blijven alle functies van Google Earth te gebruiken, in Streetview mode blijven zelfs de door ons ingevoegde trajecten en markeringen in de foto's zichtbaar. De satellietfoto's zijn zo scherp dat u vaak de steigerplanken kunt tellen.....

In onze waterkaarten hebben we ALLE wateren breder dan drie meter ingevoerd, waarbij we exact het midden van de vaarweg, resp. vaargeul houden. De routedelen gaan van knooppunt naar knooppunt. Wij doen het dus net andersom als anderen met het gevolg dat u geen knoopunten ziet maar de echte waterlopen end e vaarmogelijkheden van dat traject (hoogte, diepte, gegevens, etc.). U kunt eenvoudig 15 dieptes (in 15 kleuren) en 15 doorvaarthoogtes selecteren en zo een kaart passend bij uw schip samenstellen.
Indien het een landkaart betreft volgen we EXACT het midden van het traject en bij routes (nov. 2016: Historic Route 66) volgen we zelfs de juiste baanvakken op ingewikkelde knooppunten.
Door op een traject te klikken wordt er een tekstballon getoond met de gegevens van dit traject. Nogmaals aanklikken en GE zoomt in tot vlak boven die locatie (bv. sluis, haven, etc.).

U krijgt een (vrijwel) werkelijke weergave van de routes en locaties en u kunt willekeurig in/uitzoomen, roteren, hellingvlak veranderen, middels Streetview de werkelijke situatie bekijken, een traject in vogelvlucht (standaard ca. 200 meter, maar zelf hoogte, kijkhoek en snelheid te wijzigen) verkennen, afstand en hoogteverschil (verval) te meten, allerlei informatie en foto's bekijken, bedrijven en locatie's zoeken, kritieke punten bekijken, gebouwen, bruggen, etc. in geanimeerd 3D bekijken, etc.  
Delen van onze kaarten kunt u eenvoudig kopieren naar een eigen bestand en zo uw vakantie plannen en/of achteraf vastleggen.

Hieronder wat voorbeelden middels een uittreksel van het Lauwersmeer gebied (Update 11 april 2017):

Waterkaart Groningen/Drenthe ingezoomd op het Lauwersmeer gebied
KLIK OP DE KAART VOOR (tijdelijk) GRATIS kaart Lauwersmeer,
het start automatisch in Google Earth !     Waarschuwing: het werkt verslavend !    -)

Verder ingezoomd op havengebied Lauwersoog

       
en nog dieper, op de havens en sluis van Lauwersoog,

en nog dieper..... Lauwersoog Sluis en Jachthaven (deels) buiten.

 
                          Lauwermeer zijde                                                                     Waddenzee zijde (veerboot op achtergrond)       
De sluis/brug geheel ingezoomd tot op straatniveau middels Streetview.
De oranje lijn (D30-50) uit onze waterkaart blijft in Streetview zichtbaar !

Voor details en het gebruik van onze kaarten verwijzen we naar de detailpagina's rechtonder in het hoofdmenu.

Overigens kunnen we voor bedrijven, overheid, etc. ook speciale en nauwkeurige kaarten produceren. Zo hebben we voor eigen rekening gedurende 2016 de ontwikkelingen rond de nieuwe N361 rond Mensingeweer actueel en nauwkeurig bijgehouden met een steeds actuele GE kaart en afbeeldingen. We kunnen dat bijzonder nauwkeurig doen, bekijk onze demo's maar eens:  Martinitoren       Gerbrandytoren (zendmast Lopik).  
Probeer de pijlen er maar vanaf te krijgen -)  Nauwkeuriger kan m.i. niet.  Let op: in GE de 3D functie inschakelen om deze torens in 3D te zien!